-->
کد دوره 65311576

ایجاد model در لاراول

جلسه 29
توضیحات جلسه

مدل‌ها در لاراول برای ارتباط با جداول پایگاه داده استفاده می‌شوند. هر مدل به طور مستقل از جدول مرتبط با آن تعریف می‌شود. با استفاده از مدل‌ها، شما می‌توانید عملیات مربوط به داده‌ها را انجام دهید، از جمله خواندن، نوشتن، به‌روزرسانی و حذف داده‌ها.