تو ویدئوهای آموزشی لردینت، شما میتونین خیلی راحت تنها با چند دقیقه وقت گذاشتن و دیدن ویدئوها، بهترین یادگیری رو داشته باشین و ازش بهترین بهره رو ببرین. هدف تیم لردینت از این کار، بهتر شدن شما عزیزان در عرصه برنامه نویسی، و ماندگاری آموزش ها در ذهن شماست.

-->