-->
کد دوره 65311576

معرفی migration

جلسه 27
توضیحات جلسه

در این جلسه قصد دارم ارتباط بین پروژه و دیتابیس رو با هم کار کنیم و دلیل استفاده و کاربرد migration ها رو بررسی کنیم.