-->
کد دوره 65311576

ایجاد مقاله

جلسه 30
توضیحات جلسه

در این جلسه قصد دارم انواع روش های ایجاد کردن ( insert ) در دیتابیس رو باهاتون کار کنم.